یک بسته محرک بسیار بزرگ (E1648)

یک بسته محرک بسیار بزرگ (E1648)

در این قسمت از گزارش کایزر، مکس و استیسی به بسته محرک بسیار بزرگی که دولت بایدن تصویب می کند ، نگاه می کنند. در نیمه دوم ، مکس با جرالد سلنته از TrendsResearch.com در مورد سالی که همه چیز تغییر کرده گپ می زند.

Share