سیاستمداران خیانتکار جمهوری خواه که 4 سال صرف کار علیه رئیس جمهور کرده اند را انجام دهید. هفته آینده ترامپ سزاوار آرا our ما است؟ – RT Op-ed

وین دوپری به کاخ سفید رفته است تا با رئیس جمهور ترامپ در مورد روابط نژادی صحبت کند و در رویدادهای انتخاباتی برای او ظاهر

Read More

Share
1 2 3 37