2021 – زنگ در سال جدید – RT

2021 – زنگ در سال جدید – RT

نمایش الکس سالموند وقایع مهم سال 2020 را به یاد می آورد ، که تحت سایه همه گیر جهانی بازی می شود – انتخابات ریاست جمهوری تصمیم گیری شد ، جنبش Black Lets Matter موج زد ، Brexit به انحراف رسید و آینده ایرلند و اسکاتلند توسط مسئله اروپا مطرح شد . در برجسته ترین مصاحبه های کلیدی ، الکس و تسمینا احمد-شیخ سال پاییز را مرور می کنند و چشم به راه سال جدید هستند.

Share