آیا دانشگاه باتلر برای بیدار کردن تاکتیک های فشار و “لغو” فعال سیاه پوستان آنجلا دیویس به خاطر عقاید طرفدار فلسطین غرق شد؟ – RT Op-ed

آنجلا دیویس ، کمونیست و فعال حقوق مدنی از حضور در برنامه با مدت طولانی در دانشگاه باتلر کنار گذاشته شد. این مدرسه اصرار دارد

Read More

Share

ما نمی توانیم آزادی های خود را تسلیم کنیم فقط به این دلیل که قفل کردن نشان داده است اقتدارگرایی می تواند زیاده خواهی های جامعه را مهار کند – RT Op-ed

دامیان ویلسون روزنامه نگار انگلستان ، سردبیر سابق Fleet Street ، مشاور صنعت مالی و مشاور ویژه ارتباطات سیاسی در انگلیس و اتحادیه اروپا است.

Read More

Share
1 2 3 34