موضع گیری های بی احتیاطی ایالات متحده در مورد خط لوله گاز Nord Stream 2 روسیه و آلمان ، فرسایش اعتماد بین واشنگتن و اتحادیه اروپا را تهدید می کند – RT Op-ed

ایالات متحده از پروژه خط لوله گاز Nord Stream 2 روسیه برای مانورهای سیاسی هویج و چوب در روابط با اتحادیه اروپا استفاده کرده است.

Read More

Share

آیا فیس بوک آنقدر مشتاق “ممنوع کردن روسیه” با تحریم “ماهی قرمز” RT است که از “فاشیسم و ​​آشویتس” دفاع می کند؟ – RT Op-ed

هنگامی که پست هایی که به مناسبت سقوط بنیتو موسولینی و آدولف هیتلر یا آزادی آشویتس جشن می گیرند ، به دلیل نقض “استانداردهای جامعه”

Read More

Share
1 2 3 32