Biden “Daming Docs” ناپدید می شود. برگه های رأی ترامپ در سطل زباله یافت شد – RT

Biden “Daming Docs” ناپدید می شود. برگه های رأی ترامپ در سطل زباله یافت شد – RT

تاکر کارلسون ، مجری فاکس نیوز ، چهارشنبه شب در برنامه خود گفت که اسناد محرمانه ای که برنامه وی از منبعی درباره خانواده جو بایدن ، نامزد انتخابات ریاست جمهوری دموکرات دریافت کرده ، ناپدید شده است.

“همیشه چیزهای زیادی در حال انجام است که ما وقت نداریم تا روی آنتن برویم اما در پشت صحنه اتفاق خاصی می افتد که احساس کردیم باید درباره آن به شما بگوییم” کارلسون شروع کرد. “بنابراین ، در روز دوشنبه این هفته ، از طرف یک منبع ، مجموعه ای از اسناد محرمانه مربوط به خانواده بایدن دریافت کردیم. ما معتقدیم که این اسناد معتبر هستند ، واقعی هستند و بسیار لعنتی هستند. “

Share