چرا وقتی تلاش می کنم از تجزیه انگلیس جلوگیری کنم ، بی بی سی اینقدر مشتاق است من را به عنوان یک نماینده روسی نشان دهد؟ – RT Op-ed

پوشش خبری BBC از مبارزات انتخاباتی من در اسکاتلند با کار من برای RT وسواس دارد. الکس سالموند نیز با همین مشکل روبرو شده است.

Read More

Share

سیرک در اطراف مرگ پرنس فیلیپ نشان می دهد MSM به سریال صابونی اعتیاد دارند … حتی اگر مردم به اندازه کافی کافی داشته باشند – RT Op-ed

توسط چارلی استون، نویسنده و روزنامه نگار که برای بی بی سی ، چندین روزنامه ملی در انگلیس و رسانه های بین المللی کار کرده

Read More

Share

اعتراضات به دنبال تیراندازی مجدد پلیس ، علامت یک بیماری آمریکایی است که به نظر می رسد درمانی برای آن وجود ندارد – RT Op-ed

عصر یکشنبه شورش ها و اعتراضات در مینیاپولیس ، مینه سوتا ، در پی تیراندازی پلیس به دائنت رایت ، 20 ساله آمریکایی آفریقایی تبار

Read More

Share