Coronavirus: ایالات متحده نزدیک به یک میلیون پرونده دارد. آیا خیلی زود می توان محدودیت ها را کاهش داد؟

Coronavirus: ایالات متحده نزدیک به یک میلیون پرونده دارد. آیا خیلی زود می توان محدودیت ها را کاهش داد؟

آیا با نزدیک به یک میلیون مورد از ویروس کرونا در ایالات متحده ، آیا به زودی بازگشایی برخی ایالت ها برای تجارت بسیار زود است؟ لری به بررسی موضوع می پردازد. پس از آن ، دیو روبین گزارش روبین در نسخه جدید خود جنبش مترقی را پیش می گیرد ، “Don’t Burn This Book.”

Share

پاسخی بگذارید