Covid فقط یک بازی اعداد برای مدیران تایسون است – RT

Covid فقط یک بازی اعداد برای مدیران تایسون است – RT

با آغاز انتقال مناسب ، جو بایدن ، رئیس جمهور منتخب ، از دوستان و همکاران قدیمی خود برای سمت های کابینه استفاده می کند. اما آیا واقعاً می توان انتظار تغییر سیستمی را از همان شرکت های بزرگ داشت؟

همچنین ، فروشگاه های بزرگ جعبه مانند والمارت و آمازون همچنان از سودهای هنگفتی در طی همه گیر شدن برخوردار هستند ، در حالی که هزاران کارمند آنها هنوز به امور رفاهی اعتماد می کنند.

بعلاوه ، مدیران کارخانه های بسته بندی گوشت تایسون ادعا می کردند که چه تعداد کارگر در این کار تسلیم Covid-19 می شوند شرط بندی می کنند.

Share