Covid-19 – در حال ظهور از تاریکی طوفان اقتصادی – RT

Covid-19 – در حال ظهور از تاریکی طوفان اقتصادی – RT

الکس سالموند با پروفسور دیوید بلانچ فلور از کالج دارتموث ، نیوهمشایر مصاحبه کرد. عضو پارلمان اسکاتلند الکس نیل ؛ و مجری اندیشکده مشترک Weal Robin McAlpine ، در مورد سیاست اقتصادی جدید مورد نیاز برای جلوگیری از طوفان اقتصادی پس از Covid. آیا نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده تغییر بزرگی در اقتصاد ایجاد خواهد کرد و آیا تفکر جدیدی که در اسکاتلند اتفاق می افتد می تواند از طریق سیاستگذاری راه خود را پیدا کند؟

Share