CrossTalk ، نسخه قرنطینه: (سو Mis برداشت) از چین می فهمید؟

CrossTalk ، نسخه قرنطینه: (سو Mis برداشت) از چین می فهمید؟

در این چرخه انتخابات ریاست جمهوری ، دموکرات ها و جمهوری خواهان ادعا می کنند که با چین سخت گیری می کنند. این به معنای واقعی چیست؟ در واقع ، مردم آمریکا واقعاً چه چیزی در مورد چین امروز می دانند؟ در این نسخه از برنامه ، ما سعی داریم اسطوره را از واقعیت جدا کنیم.

CrossTalking با تام واتکینز و جیمز بردلی.

Share