CrossTalk ، نسخه QUARANTINE: اسرار Epstein & # 039؛

CrossTalk ، نسخه QUARANTINE: اسرار Epstein & # 039؛

حماسه اپشتین-ماکسول یکی از حساس ترین و تکان دهنده ترین داستان های زمان ما است. با این حال ، به نظر می رسد ، پوشش رسانه ای محدود به جزئیات اغوا و حاشیه های سیاسی است. تنها بزرگترین سؤالی که باید به آن پاسخ داده شود این است که چگونه همه اینها ممکن است اتفاق بیفتد. اجرای قانون کجا بود؟ و آیا بالاخره عدالت تحقق خواهد یافت؟

CrossTalking با الکس کریستوفورو و جنیفر دماستر.

Share