CrossTalk ، ویرایش قرنطینه: احزاب تقسیم شدند – RT

CrossTalk ، ویرایش قرنطینه: احزاب تقسیم شدند – RT

اکنون برای یک مرگ پس از مرگ. چگونه دو حزب سیاسی عمده در ایالات متحده در این چرخه انتخابات تغییر کرده اند؟ آیا جو بایدن می تواند یک ائتلاف دموکراتیک را که قبلاً تضعیف و تقسیم شده است حفظ کند؟ آیا چیزی به نام ترامپیسم وجود دارد؟ آیا او GOP را تغییر داده یا GOP او را تغییر داده است؟

CrossTalking با آروین ووهرا ، نیک برانا و لورن شن.

Share