CrossTalk ، ویرایش قرنطینه: بلاتکلیفی 2020

CrossTalk ، ویرایش قرنطینه: بلاتکلیفی 2020

همانطور که انتظار می رفت ، آرا هنوز در حال شمارش هستند. اما آنچه در مورد این انتخابات می دانیم نزدیک بودن آن است و کشور به شدت تقسیم شده است. برخی از درسهایی که باید آموخت چیست؟ آیا کافی بود این انتخابات به عنوان همه پرسی دونالد ترامپ طرح شود؟

CrossTalking با کریستوفر متزلر ، اسپنسر کریچلی و گراهام الوود.

Share