CrossTalk ، ویرایش قرنطینه: بی خانمانی سیاسی – RT

CrossTalk ، ویرایش قرنطینه: بی خانمانی سیاسی – RT

با نزدیک شدن به انتخابات ایالات متحده ، لازم می دانیم که یک س thoughال بسیار ساده اما مهم بپرسیم: چرا اکثر رای دهندگان بالقوه خود را مستقل یا وابسته به یک حزب سیاسی نمی دانند؟ نظرسنجی پس از نظرسنجی نشان می دهد که رای دهندگان گزینه های بیشتری می خواهند. آیا سیستم دو حزب یک دموکراسی قویتر را محدود می کند؟

CrossTalking با ویل پیرس و جان کاردیلو.

Share