CrossTalk ، ویرایش قرنطینه: ورطه سیاسی؟ – RT

CrossTalk ، ویرایش قرنطینه: ورطه سیاسی؟ – RT

با پایان یافتن دوره ریاست جمهوری ترامپ ، این کشور به ورطه سیاسی خیره می شود. اختلافات عمیق تر از گذشته است و گفتگو تقریباً وجود ندارد. به نظر بسیاری بحث در مورد سازش خیانت آمیز است. این در 20 ژانویه به سختی تغییر خواهد کرد.

CrossTalking با مایکل پاتریک فلاناگان ، مارگارت کیمبرلی و رینا شاه.

Share