CrossTalk ، QUARANTINE EDITION: انتخابات Covid

CrossTalk ، QUARANTINE EDITION: انتخابات Covid

حتی طبق گزارش فاکس نیوز ، ترامپ در نظرسنجی ها عقب مانده است. آیا دلیل این امر این است که جو بایدن چنین نامزد درخشانی است؟ یا به دلیل اجماع سختگیرانه مبنی بر این که همه گیر این رژیم به طرز بدی توسط رئیس جمهور انجام شده است؟ یک تئوری دیگر: ترامپ در سال 2016 به عنوان پوپولیست اداره شد – اما آیا او به عنوان یکی حکومت کرده است؟

CrossTalking با تد هاروی و اسپنسر کریتچلی.

Share