CrossTalk ، QUARANTINE EDITION: ایالات متحده و چین در دنیای پست Covid

CrossTalk ، QUARANTINE EDITION: ایالات متحده و چین در دنیای پست Covid

چگونه همه گیر Covid-19 سیستم بین المللی را تغییر داده است؟ روابط آمریکا و چین به چه طریق تغییر کرده است؟ و آیا غرب ابراز پشیمانی خریدار نسبت به جهانی شدن است؟

CrossTalking با برد Blankenship و جیمز بردلی.

Share

پاسخی بگذارید