CrossTalk ، QUARANTINE EDITION: بازنگری جهانی گرایی

CrossTalk ، QUARANTINE EDITION: بازنگری جهانی گرایی

از نظر تاریخی ، یک بحران اغلب فرصت های جدیدی را فراهم می کند – روش های جدید انجام کارها. همانطور که جهان با همه گیر Covid-19 و کاهش سریع اقتصاد ، چنگ می زند ، آیا نخبگان ما برای تصور جهان به روشی متفاوت باز هستند؟ خطرات ناشی از این کار چیست؟

CrossTalking با جوتی برار ، دونالد جی Boudreaux و ریچارد دی. وولف.

Share

پاسخی بگذارید