CrossTalk ، QUARANTINE EDITION: به CHAZ / CHOP خوش آمدید!

CrossTalk ، QUARANTINE EDITION: به CHAZ / CHOP خوش آمدید!

اعتراض مردم جمهوری CHAZ یا Capitol Hill (اعتراضات اشغالی): یک مدینه فاضله غیرمحور یا جهنم سیاسی درست؟ انتخاب خود را انجام دهید. با این وجود ، آزمایشی که در سیاتل انجام می شود موضوع خندیدن نیست. ایده های قانون و نظم و نیروی استفاده مشروع در معرض خطر هستند. یک توصیه – قبل از بازدید از CHAZ به CHAZ بروید!

CrossTalking با گلن دیزن و گراهام الوود.

Share