CrossTalk Bullhorns ، QUARANTINE EDITION: اتحاد های متحرک

CrossTalk Bullhorns ، QUARANTINE EDITION: اتحاد های متحرک

حمله بی وقفه واشنگتن علیه روسیه و چین در حال حاضر نظم جهانی را تغییر داده است. آنچه باید منتظر ماند این است که چگونه مسکو و پکن برای رویارویی با غرب متخاصم با یکدیگر همکاری خواهند کرد. همچنین ، آیا آمریکا همیشه خواهد بود “طبیعی” از نو؟

CrossTalking با مارکوس پاپادوپولوس و جورج ساموئلی.

Share