CrossTalk Bullhorns ، QUARANTINE Edition: کودتا دوباره مورد بررسی قرار گرفت

CrossTalk Bullhorns ، QUARANTINE Edition: کودتا دوباره مورد بررسی قرار گرفت

همانطور که از همان ابتدا در مورد این برنامه گفتیم – Russiagate فریب و کلاهبرداری است. اکنون اثبات کافی در این مورد وجود دارد. و ، چه چیزی توجیهی پیروزی ترامپ در توافق هسته ای ایران را نشان می دهد؟

CrossTalking با الکساندر مرکورییس و الکس کریستوفورو.

Share