CrossTalk on China، QUARANTINE EDITION: جنون Pompeo & # 039؛

CrossTalk on China، QUARANTINE EDITION: جنون Pompeo & # 039؛

وزیر امور خارجه آمریكا ، مایك پومپئو در یك مأموریت قرار دارد. او ادعا می کند جهان باید چین یا چین را تغییر دهد “چین ما را تغییر خواهد داد.” چگونه باید این را تفسیر کنیم؟ جنگ سرد علیه پکن انجام شود؟ آیا این نیز حاکی از تغییر رژیم اجباری است؟ قطعاً چین یک رقیب بزرگ جهانی است ، اما آیا واقعاً دشمن ما اکنون است؟

CrossTalking با ویکتور گائو و دانیل واگنر.

Share