John Leguizamo در اولین کارگردانی خود با “Critical Thinking” – RT بازی می کند

John Leguizamo در اولین کارگردانی خود با “Critical Thinking” – RT بازی می کند

جان لگویزامو به عنوان یک تنبل احمقانه سید در خانه و قلب ما گشود “عصر یخبندان.” اکنون او اولین فیلم خود را کارگردانی می کند ، “تفکر انتقادی” در مورد یک داستان واقعی از یک معلم دبیرستانی که به دانش آموزان خود کمک می کند تا با پیروزی در مسابقات شطرنج به آرزوهای خود برسند.

Share