“MSM با بودجه نفتی به الون مسك تسلا برای پاسخ به كروناویروس حمله می كند” – RT

“MSM با بودجه نفتی به الون مسك تسلا برای پاسخ به كروناویروس حمله می كند” – RT

جسی ونتورا و Brigida Santos فاش کردند که چرا رسانه های اصلی به الون ماسک مدیر عامل شرکت تسلا برای تحویل تجهیزات پزشکی به بیمارستان های کالیفرنیا حمله کردند زیرا قیمت نفت برای اولین بار در تاریخ افت کرد. آنها همچنین در مورد نابرابری در بودجه امداد Covid-19 صحبت می کنند. نویسنده استفان کینزر (“مسمومیت اصلی”) درباره تاریخچه پروژه کنترل مخفی سیا ، MK Ultra صحبت می کند.

Share

پاسخی بگذارید