کارگران راه می روند ، پارتی دانشجویان ، درگیری سناتورها – RT

اخراج گسترده در صنعت مسافرتی که ناشی از نگرانی های کرونوی ویروس است نشان داده است که شرکت های بزرگ به جای ایجاد صندوق های

Read More

Share

ادعای بیکاری ایالات متحده سوابق متلاشی کننده – RT

علیرغم تعداد قابل توجهی از ادعاهای بیکاری ایالات متحده ، بازارها برای یک روز متوالی رشد کردند. تحلیلگران خبره برای نشان دادن چگونگی باقی ماندن

Read More

Share