SCOTUS خیلی قدرتمند است؟

SCOTUS خیلی قدرتمند است؟

جسی ونتورا و بریگیدا سانتوس در حالی که رئیس جمهور ترامپ ادعا می کند ، در مورد ارسال نیرو و سلاح توسط آمریکا به سوریه صحبت می کنند “ما از سوریه خارج شده ایم ،” و سرنوشت دیوان عالی کشور پس از مرگ دادگستر روت بدر گینسبورگ. پروفسور ریچارد ولف در مورد نتایج اقتصادی Covid-19 بحث می کند.

Share