اگر بایدن پیروز شود ، 11.5 میلیون مهاجر غیرقانونی بخشوده می شوند و باعث افزایش عظیم در عبور از مرزها می شوند – RT Op-ed

جای تعجب نیست که دموکرات ها نمی خواهند در مورد مهاجرت و برنامه های خود برای ایجاد “نقشه راه شهروندی” برای بیگانگان غیرقانونی در آمریکا

Read More

Share

سر بریدن یک معلم نشان می دهد که افراط گرایان اسلامی هنوز قصد نابودی ما را دارند. در اینجا 5 گام برای جلوگیری از آنها باید برداریم – RT Op-ed

وقت آن است که دیگر نگران Covid نباشیم و روی تهدید واقعی وجودی زندگی مان تمرکز کنیم. من بعنوان یک فرمانده سابق پلیس می دانم

Read More

Share
1 2 3 36