شواهد علمی که من در مورد قفل کردن مطالعه کرده ام نشان می دهد که آنها کار نمی کنند. مکانهایی که بالاترین میزان مرگ و میر دارند همه آنها را دارند – RT Op-ed

تاریخچه مداخلات پزشکی به ما می گوید که غالباً روش پذیرفته شده انجام کارها به طرز وحشتناکی اشتباه است. من می ترسم این مسئله در

Read More

Share
1 2 3 53