Tarek El Moussa از سرطان ، طلاق ، عشق جدید و HGTV – RT صحبت می کند

Tarek El Moussa از سرطان ، طلاق ، عشق جدید و HGTV – RT صحبت می کند

Tarek El Moussa میزبان مشترک برنامه Flip یا Flop HGTV است. در این قسمت موسی درباره اولین خانه ای که ورق زد ، این که چگونه برنامه و سرطان منجر به طلاق وی شد و اینکه کار با همسر سابقش در این برنامه چگونه است صحبت می کند. بعلاوه ، او در مورد عشق و نامزد جدید خود ، هدر ری یانگ ، از بینش ، به ما بینشی می دهد “فروش غروب خورشید”.

Share