آزاد و منصفانه؟ – RT

آزاد و منصفانه؟ – RT

رسانه ها ادعا می کنند جو بایدن رئیس جمهور منتخب است. با این حال ، این نحوه کار نیست. آرا F نهایی آرا vote این تصمیم را دارد. و ما هنوز آنجا نیستیم آیا انتخابات آزاد و عادلانه بود؟ و چه احتمالي وجود دارد كه نيمي از كشور ادعا كند كه انتخابات سرقت شده است؟

CrossTalking با Jen Kerns و Laura Fink.

Share