آیا قانون سلامتی امنیت اجتماعی ، مدیکر را تعیین می کند؟ – RT

آیا قانون سلامتی امنیت اجتماعی ، مدیکر را تعیین می کند؟ – RT

جسی ونتورا و بریگیدا سانتوس بحث می کنند که آیا بسته محرک HEALS Act مزایای امنیت اجتماعی و مدیکر را تعیین می کند و پنتاگون قصد دارد جزئیات جدیدی درباره برنامه UFO یکبار مخفی خود را فاش کند. سایمون آنولت سهام دارد Equ معادله کشور خوب: چگونه می توانیم جهان را در یک نسل ترمیم کنیم.

Share