انکارگرایی انتخابات ایالات متحده را آزار می دهد – RT

انکارگرایی انتخابات ایالات متحده را آزار می دهد – RT

جسی ونتورا و بریگیدا سانتوس در مورد انکار انتخابات در هر دو طرف راهرو سیاسی ، وضعیت دادخواست های مربوط به انتخابات رئیس جمهور ترامپ و سرنوشت قانون مراقبت مقرون به صرفه صحبت می کنند. جیسون پاین در مورد اپیدمی متأثر از بیماری آمریکا صحبت می کند.

Share