اولین سایبورگ جهان می گوید: با اتصال دو مغز به یکدیگر ، ما قادر به تبادل نظر در سطح کاملاً جدید خواهیم بود – RT

اولین سایبورگ جهان می گوید: با اتصال دو مغز به یکدیگر ، ما قادر به تبادل نظر در سطح کاملاً جدید خواهیم بود – RT

مدتهاست که تقویت بدن انسان با فناوری صرفاً علمی-تخیلی نیست. اما اکنون صحبت از ادغام رایانه ها با پیشرفته ترین دستگاه خود ما – مغز انسان – است. آیا این خیالی دیوانه وار متعلق به برخی از علاقه مندان است یا آینده ای نه چندان دور؟ ما در مورد این موضوع با اولین سایبورگ جهان ، کوین وارویک ، استاد سایبرنتیک در دانشگاه های کاونتری و ریدینگ صحبت کردیم.

Share