فرش کشیده شده توسط بانک فدرال (E1713)

فرش کشیده شده توسط بانک فدرال (E1713)

در این قسمت از گزارش کایزر، مکس و استیسی در مورد فرش کشیدن در اقتصاد فیات جهانی از طریق چاپ پول و سایر مداخلات که ارزش را از زیرساخت های اقتصادی می کشد ، بحث می کنند. در نیمه دوم ، مکس با تحلیلگر فنی ، Tone Vays ، در مورد بازارهای بیت کوین و ژئوپلیتیک گفتگو می کند.

Share