فنلاند برای اولین بار ماسک صورت را در ملاء عام توصیه می کند – RT Newsline

فنلاند برای اولین بار ماسک صورت را در ملاء عام توصیه می کند – RT Newsline

دولت فنلاند برای اولین بار روز پنجشنبه استفاده از ماسک های صورت را در ملاء عام توصیه کرد با افزایش تعداد موارد کورو ویروس. نخست وزیر سانا مارین گفت: ماسک هایی باید در شرایطی پوشانده شوند که مسافت اجتماعی امکان پذیر نباشد ، مانند حمل و نقل عمومی.

پیش از روز پنجشنبه ، فنلاند به طور رسمی از استفاده از ماسک ها حمایت نکرده بود.

مارین قوانین جدید قرنطینه را برای مسافران کشورهای پرخطر روشن کرد. وی گفت که دولت هیچ قانونی برای سفارش قرنطینه های عمومی ندارد.

به گزارش رویترز به نقل از نخست وزیر ، با این وجود ، مقامات بهداشتی و درمانی پزشكان محلی توانستند آزمایشات كروناویروس و تصمیمات قرنطینه را برای مسافرانی كه از كشورهای پرخطر وارد می شوند ، مقرر كنند.

Share