مجتمع صنعتی رسانه – RT

مجتمع صنعتی رسانه – RT

ما شاهد یک روند رسانه ای بسیار نگران کننده هستیم. خدمت به ایدئولوژی و کسب امتیازات سیاسی باعث آگاهی شهروندان می شود. ما فریب روسگیت ، دروغ استیضاح و سرکوب هرگونه بحث درباره منشأ کوید را داشتیم. اکنون جلو و مرکز آن شورش کاپیتول هیل است. FBI چه می داند؟

CrossTalking با دیو لیندورف ، استیو گروبر ، و پاتریک هنینگسن.

Share