عصبانیت آمریکا در قبال معامله سرمایه گذاری چین و اروپا نشان می دهد که آنها چقدر پراکنده و منزوی هستند. مشخص است که چه کسی برنده بزرگ سال 2020 بوده است – RT Op-ed

تصادفی نیست که واشنگتن تنها چند ساعت پس از امضای قرارداد ، تعرفه های جدید کالاهای اروپایی را وضع کرد. یک سال تلاش مکرر برای

Read More

Share
1 2 3 35