CrossTalk ، ویرایش قرنطینه: روسیه ، روسیه ، روسیه!

CrossTalk ، ویرایش قرنطینه: روسیه ، روسیه ، روسیه!

حتی پس از آنکه روسگ گیت به عنوان یک حقه ابطال شد ، این تئوری توطئه ادامه دارد. در حقیقت ، به نظر می رسد که این بخشی از گفتمان سیاسی ما شده است. اگر با کسی یا ایده مخالفت کنید ، تنها کاری که باید انجام دهید این است که پوتین و روسیه را سرزنش کنید. هیچ واقعیتی لازم نیست – ادعاها و ادعاهای بی اساس اکنون کافی است.

گفتگوی متقابل با پاتریک لارنس و دانیل مک آدامز.

Share