Shashi Tharoor در مورد رسوایی جاسوسی Pegasus هند و فاجعه ویروس کرونا ویروس Modi (E1035) – RT

Shashi Tharoor در مورد رسوایی جاسوسی Pegasus هند و فاجعه ویروس کرونا ویروس Modi (E1035) – RT

در این قسمت از رفتن به زیر زمین، ما با Shashi Thaoror MP ، یکی از مشهورترین نویسندگان هند و سنگین وزن کنگره ملی هند صحبت می کنیم. وی درباره نشت جاسوسی پگاسوس که نشان می دهد 40 روزنامه نگار ، رهبر کنگره ملی هند ، راهول گاندی ، و دو وزیر اتحادیه در حال خدمت در لیست اهداف بالقوه هستند ، صحبت می کند و پیامدهای جدی این امر بر هندوستان است که می تواند تحت سلطه Narendra Modi و هندو به طور روزافزونی استبدادی تبدیل شود. جناح راست ناسیونالیست BJP. وی همچنین در مورد فاجعه ویروس کرونا ویروس هند ، پارادوکس یک حرکت واکسیناسیون آهسته با وجود هندوستان بزرگترین تولید کننده واکسن در جهان و روابط با چین بحث می کند.

Share