از بچه ها گرفته تا والدین ، ​​این مسابقه ای است که شما عزیزان (سابق) خود را قبل از اینکه شما را اول بدست آورند ، موشکافی کنید – RT Op-ed

طبق سنت بزرگ تقسیم و تسخیر ، طبقه حاکم راهی کاملا ضد احمقانه را برای جلوگیری از اتحاد در برابر «بزرگ سازی مجدد» و محدودیت

Read More

Share
1 2 3 364